Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ...
Czytaj Dalej
Budowa oczyszczalni ścieków dla zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ...
Czytaj Dalej
Budowa oczyszczalni ścieków w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ...
Czytaj Dalej
Realizacja fundamentów pod wieże technologiczne KRĄPIEWICE ...
Czytaj Dalej
Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych, beztlenowego bioreaktora wraz z infrastrukturą i gazociągiem. Budowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ...
Czytaj Dalej
w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ...
Czytaj Dalej
Opracowanie biogazowni w skali nano do utylizacji odpadów biodegradowalnych..., Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno asfaltowej ...
Czytaj Dalej
Otwarcia dokonano w siedzibie PW TARPOL, Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 4A/4. Po upływie wymaganego terminu ...
Czytaj Dalej
Otwarcia dokonano w siedzibie PW TARPOL, Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 4A/4. Po upływie wymaganego terminu ...
Czytaj Dalej
Przedmiotem zamówienia w ramach umowy o dofinansowanie nr 28/2018 jest „Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie sadzy popirolitycznej”. ...
Czytaj Dalej
Przedmiotem zamówienia w ramach umowy o dofinansowanie nr 28/2018 jest „Opracowanie biogazowni w skali nano do utylizacji odpadów biodegradowalnych dla ...
Czytaj Dalej
Opracowanie biogazowni w skali nano do utylizacji odpadów biodegradowalnych..., Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno asfaltowej ...
Czytaj Dalej
Firma TARPOL Sp. z o.o. rozpoczęła realizację dużego projektu badawczo-wdrożeniowego współfinansowanego przez Unię Europejską o budżecie 4.148.000.00 PLN ...
Czytaj Dalej
KONFERENCJA: BIOGAZOWNIA UTYLIZACYJNA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO I DROBIU” Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom ...
Czytaj Dalej