w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Pasek FE UE

22.11.2019r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

  • Tytuł projektu:
    „Opracowanie Systemu zarządzania oraz predykcji funkcjonowania biogazowni na zlecenie firmy TARPOL sp. z o.o.”
  • Budżet: 491.682,50 PLN
  • Usługę badoawczo-rozwojową realizować będzie Centrum Badawczo-Rozwojowe Softblue S.A. w Bydgoszczy
Categories: Aktualności