Firma nasza działa od 2001 roku. Posiada 4 główne działy: Tarpol-eco – biogazownie – projekty, budowa i instalacja biogazowni oraz recykling odpadów; Wydawnictwo PerfectTime – książki i publikacje biznesowe oraz Tarpol-Work czyli rekrutacja, szkolenie i zatrudnianie pracowników i specjalistów z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Nasi fachowcy – najwyższej klasy specjaliści inżynierowie, konstruktorzy czy spawacze MIG, MAG, TIG z certyfikatami TÜV i mechanicy są gwarancją najwyższej klasy oferowanych usług.

Specjalizujemy się w konstrukcjach stalowych, budowie instalacji przemysłowych i całych obiektów. Posiadamy własne laboratorium i biuro projektowe. W chwili obecnej wprowadzamy na rynek w ramach programu TARPOL-biogas nasz nowy produkt –biogazownie IV generacji, pracujące w oparciu o własną oryginalną technologię S-MBP (Self-MixingBiogas Plant) specjalnie dedykowaną rzeźniom oraz przemysłowi mięsnemu i drobiarskiemu jako biogazownie wykorzystujące w całości odpady poprodukcyjne.

Nasze unikalne rozwiązania zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i pozwalają wyeliminować problem odpadów, przekształcając je w paliwo gazowe lub energię elektryczną oraz eliminują w znacznym stopniu nieprzyjemne zapachy.

Oferujemy w tej materii kompleksowe rozwiązania. Cały proces produkcji biogazu odbywa się w cyklu zamkniętym. Cykl życia instalacji jest opłacalny (eksploatacja, konserwacja, serwis), a koszty inwestycyjne są stosunkowo niskie). Tarpol oferuje niezawodną unikalną technologię eliminującą kosztowne mechaniczne systemy mieszania instalowane w obecnych reaktorach biogazowni.

Instalacje są przyjazne dla użytkownika. Wszystkie części instalacji są zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby ich działanie nie stwarzało zagrożenia podczas zwykłych procedur kontroli, inspekcji lub konserwacji. Usługa jest czysta i bezpieczna. Instalacja obejmuje urządzenia do monitorowania bezpieczeństwa w obszarze roboczym. Wszystkie odpady organiczne są zbierane w szczelnie zamkniętym obszarze. Zapewniamy wysokiej jakości produkty końcowe: higieniczne nawozy organiczne i wysokiej jakości biogaz oraz niezawodne działanie biogazowni.

Firma stosuje profesjonalne zarządzanie projektami. Rozumiemy i uznajemy cały łańcuch operacyjny: kontrolę logistyczną, dobór odpowiednich partnerów i ekonomiczne parametry wykonalności. Korzystamy z dynamicznego oprogramowania do monitorowania i sterowania, które optymalizuje wydajność biogazowni.

Posiadamy doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i budowie instalacji biogazowych. Rozumiemy procesy (biologiczne / chemiczne / mechaniczne) na kilku poziomach, niezależnie od tego, czy jest to instalacja biogazowa „pod klucz” czy pakiet modernizacji technologicznej obiektu istniejącego. Posiadamy gotowe rozwiązania wydajnych instalacji recyklingu (pirolizy) odpadów gumowych i tworzyw sztucznych.
Nasze usługi są elastyczne. Firma Tarpol dostosowuje się do wymagań klientów i dostarcza pakiety modernizacyjne lub instalacje „pod klucz.

Konkurencyjność Grupy Tarpol opiera się na połączeniu praktycznego doświadczenia i zaplecza naukowego wynikającego ze współpracy z różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i uniwersytetami. Rozwiązania techniczne firmy są związane z kwestiami środowiskowymi, a mianowicie odpadami organicznymi (rolnictwo i przemysł). Oferowane usługi są elastyczne i spełniają specyficzne wymagania naszych klientów.
Pracujemy nad kolejnymi projektami, które wkrótce znajdą zastosowanie w rolnictwie, motoryzacji i budownictwie. Informacje publikowane będą na naszej stronie internetowej.
Jeśli masz jakiś pomysł, nie wahaj się skontaktować z nami, może zaczniemy owocną współpracę dającą korzyści Tobie i nam.

Serdecznie zapraszam do współpracy
Zbigniew Lizoń – Prezes Zarządu