Dlaczego Tarpol

Konkurencyjność firmy Tarpol Sp. z o.o. opiera się na połączeniu praktycznego doświadczenia, jak i zaplecza naukowego wynikającego ze współpracy z Uczelniami Wyższymi. Rozwiązania techniczne firmy są związane z kwestiami środowiskowymi, mianowicie odpadami organicznymi i ściekami przemysłowymi. Oferowane usługi są elastyczne i spełniają specyficzne wymagania klientów.

Oferuje kompleksowe rozwiązania. Cały proces produkcji biogazu odbywa się w cyklu zamkniętym. Cykl życia instalacji jest kosztowo-efektywny (eksploatacja, konserwacja, koszty kapitałowe są stosunkowo niskie). Tarpol Sp. z o.o. oferuje niezawodną unikalną technologię.

Instalacje są przyjazne w obsłudze. Wszystkie części instalacji są projektowane i instalowane w taki sposób, że ich obsługa nie stanowi żadnego zagrożenia podczas normalnych procedur sterowania, kontroli czy prac konserwacyjnych. Obsługa jest czysta i bezpieczna. Projekt instalacji obejmuje urządzenia do monitorowania bezpieczeństwa w obszarze roboczym. Wszystkie odpady są odbierane w zamkniętym obszarze.

Niezawodność dostaw. Firma stosuje profesjonalne zarządzanie projektem, budżet zwykle nie jest przekraczany a harmonogram praz nie naruszony. Rozumiemy i uznajemy cały łańcuch operacyjny: kontrolę logistyczną, dobór odpowiednich partnerów, ekonomiczne parametry wykonalności. Stosujemy dynamiczne monitorowanie i oprogramowanie sterujące, które optymalizują wydajność biogazowni.

Posiadamy doświadczenie zarówno w projektowaniu, jak i budowie i uruchamianiu biogazowni.

Rozumiemy procesy (biologiczne / chemiczne / mechaniczne) na kilku poziomach, niezależnie od tego, czy jest to biogazownia pod klucz, czy też pakiet rozwiązań technologicznych.

Elastyczność usług. Firma Tarpol dostosowuje się do wymagań klientów i dostarcza pakiet technologii lub instalacje realizowane „pod klucz”.

Firma zapewnia uzyskiwanie wysokiej jakości produktów końcowych: higieniczne nawozy organiczne oraz wysokiej jakości biogaz