Biogaz jest bardzo wydajnym i wszechstronnym paliwem. Można wykorzystywać go do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub jako paliwo do napędzania pojazdów i maszyn jako zamiennik LPG i gazu ziemnego. Ponadto jest stosunkowo łatwy do przechowywania. Aby dowiedzieć się więcej, czy biogazownia jest właściwym rozwiązaniem dla Ciebie, zapoznaj się z działem ‘Najczęściej zadawane pytania’ oraz ‘Jak działamy, oferowane usługi’. Oprócz zalet ekonomicznych (oszczędności w opłatach za energię konwencjonalną, uniezależnienie się od dostawców energii, sprzedaż wyprodukowanej energii lub gazu do sieci przesyłowych) inwestycje w biogaz mają ogromne zalety ekologiczne: zastępowanie elektryczności i ciepła z paliw kopalnych przez biogaz pomaga w ograniczaniu emisji szkodliwego dwutlenku węgla (CO2). Ponadto produkty odpadowe biogazowni mogą zastąpić przemysłowy nawóz mineralny, ponieważ składniki mineralne nie są rozkładane i mogą być stosowane na polach jako cenny nawóz.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące audytu

Czym jest audyt energetyczny?
Audyt energetyczny jest niezbędnym narzędziem zarządzania w opracowywaniu kompleksowego planu energetycznego dla Twojego gospodarstwa lub pzredsiębiorstwa.

  • Może wskazać obszary w zmniejszenia zużycia energii i jej kosztów.
  • Pomaga priorytetyzować projekty wdrożeniowe oparte na poprawie efektywności energetycznej, okresie zwrotu inwestycji, nakładach kapitałowych lub czasie realizacji i złożoności inwestycji.
  • Audyt energetyczny może przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej, a także zidentyfikować potencjalne obszary zastosowań energii odnawialnej.
Czego mogę oczekiwać od audytu energetycznego
Audyt energetyczny jest ważnym narzędziem zarządzania. Jednak ostatecznym celem jest wdrożenie działań mających na celu oszczędzanie energii lub zwiększanie wydajności. Firma Tarpol-eco integruje preferencje zarządzania stosując unikalne podejście do przedsiębiorstwa jako całości przy opracowywaniu kosztowo-efektywnego podejścia do wykorzystywania energii lub korekt operacyjnych.
Jakie są etapy audytu energetycznego?
Krok pierwszy: Wywiad przeprowadzany (online lub telefoniczny)
Określenie konkretnych potrzeb i zebranie informacji o działalności
Informacja o konieczności dostarczenia danych, które będą nam potrzebne do przygotowania raportu i planu działania (wypełnić ankietę), takich jak rachunki za prąd i gaz / propan, informacje o historii użytkowania energii za okres minimum 12 miesięcy
Wyjaśnienie przebiegu procesu audytu – czego się spodziewać, ile czasu potrzeba
Zidentyfikowanie potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem biologicznym

Krok drugi: wizyta lokalna
Przedstawiciel firmy Tarpol-eco zbiera dane i jeśli to konieczne odwiedza klienta, aby zebrać dodatkowe dane dotyczące końcowego zużycia energii: oświetlenie (moc, liczba i rodzaj świateł)
wentylacja (marka, model i prędkość wentylatora), izolacja (gdzie i ile), maszyny (marka i model), ogrzewanie (typ sprzętu, marka i model), stopień zainteresowania możliwościami zastosowania energii odnawialnej.

Krok trzeci: analiza danych
Surowe dane są analizowane przez ekspertów firmy Tarpol-eco, którzy analizują możliwości oszczędzania energii i / lub korzyści z instalacji biogazowni

Krok czwarty: raportowanie
Eksperci Tarpol-eco tworzą raport, który zawiera: analizę obecnego zużycia energii, zalecenia dotyczące ulepszeń, analizę kosztów zalecanych ulepszeń i instalacji, w tym okres zwrotu z inwestycji, ulepszenia dotyczące wydajności energetycznej.

Krok piąty: etap zamykający
Tarpol-eco wzywa do przejrzenia raportu narracyjnego i udzielenia odpowiedzi na wszelkie dodatkowe pytania. Rozmawiamy z klientem, aby zachęcić ich do realizacji działań zgodnych z zaleceniami.