KONFERENCJA: BIOGAZOWNIA UTYLIZACYJNA DO PRZETWARZANIA ODPADÓW POPRODUKCYJNYCH I OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO I DROBIU”

plakat_mini
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji.

19.09.2018r. w Jastrzębiu koło Drzycima odbyła się konferencja poświęcona biogazowaniu produktów ubocznych pozostających w ubojniach i zakładach przerobu mięsa i drobiu. W spotkaniu poza przedstawicielami firm uczestniczyli również: Pani Sylwia Koch-Kopyszko Prezes Unii Producentów i pracodawców przemysłu Biogazowego i Pan Wiesław Różański Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Dzięki nim uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnymi pracami rządu, najbardziej aktualnymi i procedowanymi przepisami mającymi fundamentalny wpływ na branżę biogazową. W dyskusji podkreślono istotne znaczenie dla branży mięsnej przerobu ubocznych produktów poprodukcyjnych, ich znaczenia energetycznego dla samego procesu produkcji, a w konsekwencji na jego rentowność. Ich walory (kat II i III), jako substratu do biogazowania, omówił dr hab. inż. Marcin Zieliński prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i główny technolog TARPOL sp. z o.o. mgr inż. Marek Barys. Wymiana opinii i prezentacja przykładu realizacji biogazowania produktów ubocznych w zakładach mięsnych potwierdza zasadność takiej inwestycji. Całość wytwarzanego biogazu może być kierowana do kotłowni zakładu zabezpieczając potrzeby opałowe związane z ogrzewaniem zakładu i produkcją wrzątku i pary technologicznej lub na kogenerację w celu produkcji energii elektrycznej i ubocznie ciepła. Według symulacji tego typu inwestycje zwracają się po 3 -4 latach eksploatacji. Jak w zwiedzanym zakładzie w całości wyeliminowany został problem utylizacji odpadów, a powstały po biogazowaniu poferment okazał się doskonałym nawozem, po którego odbiór zapisują się okoliczni rolnicy.

I co było do przewidzenia – STAŁO SIĘ! Mamy rewelacyjną biogazownię IV generacji !!Podczas spotkania zaprezentowano nowatorską technologię biogazowania substratów S-MBP (Self-Mixing Biogas Plant), efekt kilkuletniej pracy, która została przez TARPOL sp. z o.o. zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP. Rewelacją tej technologii jest to, że praca bioreaktora nie wymaga żadnych zewnętrznych napędów i użycia energii do mieszania w nim substratu. Cała masa we wewnątrz mieszana jest z wykorzystaniem wydzielającego się biogazu. Daje to już na wstępie oszczędność i zwiększenie wydajności biogazowni o kilkanaście procent. Mało tego, specyfika mieszania powoduje dodatkowo samooczyszczanie się biogazu i przez to rewelacyjne efekty produkcyjne wahające się na poziomie 75-80% czystego metanu! Zainteresowanie uczestników było bardzo duże, szczególnie w trakcie zwiedzania instalacji. Na pytania, pokazując swój efekt pracy, odpowiadali autorzy wynalazku a była to pierwsza oficjalna prezentacja skuteczności tej technologii. Już na miejscu w trakcie konferencji zostały uzgodnione wstępnie trzy realizacje biogazowni właśnie w technologii S-MBP!

Biuro prasowe. Informacja własna


Categories: Aktualności