belka tarpol

belka tarpol
Przedmiotem projektu jest: Opracowanie modyfikatora mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie sadzy popirolitycznej.

w tym:

  • cele projektu: Opracowanie receptury mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) z dodatkiem sadzy popirolitycznej
  • planowane efekty: Wypracowania optymalnej receptury mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) z dodatkiem sadzy popirolitycznej
  • wartość projektu, 100.000 PLN
  • wkład Funduszy Europejskich: 80 %

PROGRAMY POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014 – 2020
więcej o programach : Tutaj

belka tarpol 3