Fundacja Kujawsko – Pomorski Klaster Ekologiczny „KPKE”

W dniu 08.09.2014r. przedstawiciele firm i przedsiębiorcy z regionu Kujaw i Pomorza powołali Fundację Kujawsko – Pomorski Klaster Ekologiczny. Celem naszych działań jest przede wszystkim:

  • Zbudowanie w regionie silnego ośrodka wspierającego rozwój sektora Odnawialnych Źródeł Energii OZE i promocji działań proekologicznych, podnoszącego innowacyjność, konkurencyjność oraz aktywizacja współpracy i łączenia partnerów biznesowych i naukowych,
  • Integracja przedsiębiorstw branży OZE w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
  • Wspieranie rozwoju i promocja podmiotów gospodarczych, wspieranie przedsięwzięć w sferze nauki i biznesu, aktywizacja środowisk, doradzanie i aktywne uczestniczenie w procesie unowocześniania Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Podejmowanie i wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, działalności samorządów i innych organizacji na rzecz rozwoju regionu i kraju, w szczególności aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych i dotkniętych kryzysem strukturalnym,
  • Udział w przygotowywaniu nowoczesnych kadr, popularyzacja i upowszechnianie nauki i wiedzy technicznej w szczególności pośród młodzieży szkolnej i studentów; aktywizacja akademickiej przedsiębiorczości,
  • Promocja społeczeństwa proekologicznego w regionie.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe jedynie przy współpracy i wsparciu Państwa, którym nie jest obojętne w jakim środowisku żyjemy.
Zapraszamy do szerokiej współpracy.

Zarząd Fundacji