Moduły podstawowe (dostarczane przy zakupie systemu ERP Comvar)

1. MGZ (moduł ewidencji obrotu towarowego)
2. SRV (moduł obsługi stacji serwisowej)
3. SPS (moduł ewidencji sprzedaży)
4. FTR (moduł fakturowania usług i ewidencji kosztów)
5. CMV (moduł raportów systemu COMVAR)
6. KASA (moduł ewidencji operacji kasowych i bankowych)
7. CRM (moduł zarządzania kontaktami z kontrahentami)

Moduły dostarczane na indywidualne zamówienia klientów:
  1. KSH – moduł finansowo księgowy posiadający możliwość pracy jako księga handlowa oraz rozliczania przychodów i rozchodów. Prowadzenie rozliczeń, dekretacja ręczna i automatyczna.
  2. BANK – moduł ewidencji wyciągów bankowych umożliwiający rejestrację operacji bankowych, faktur zaliczkowych, itp. W wersji podstawowej systemu Comvar stanowi część modułu KASA.
  3. EST – moduł ewidencji środków trwałych zawierający dodatkowo rejestr wypożyczeń i umorzeń.
  4. TRC – moduł śledzenia procesu produkcyjnego. Pracownicy, materiały, serie produkcyjne przypisywane do określonych procesów produkcyjnych.
  5. PRD – moduł rozliczania zleceń produkcyjnych. Pracownicy, materiały, produkty, serie, grafiki produkcji.
comvar logo

KOMPLEKSOWY SYSTEM KLASY ERP SŁUŻĄCY DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ