Samodzielna instalacja systemu Comvar


  1. Krok 1: Pobranie instrukcji instalacji
  2. Krok 2: Pobranie plików instalacyjnych z adresu wskazanego przez dostawcę
  3. Krok 3: Uruchomienie plików instalacyjnych i wypełnienie niezbędnych danych, zgodnie z instrukcją instalacji
  4. Krok 4: Uruchomienie programu i jego skonfigurowanie pod potrzeby Państwa firmy
  5. Krok 5: Uzupełnienie baz danych i rozpoczęcie korzystania z systemu

Istnieje możliwość zdalnego korzystania z pomocy naszego eksperta, zgodnie z Umową serwisową


Instalacja przez pracownika firmy Tarpol-Soft


Instalację i konfigurację systemu wykonuje nasz ekspert w siedzibie Państwa firmy, zgodnie z Umową serwisową.

  1. Krok 1: Ustalenie terminu
  2. Krok 2: Wytypowanie pracownika Państwa firmy do współpracy z naszym ekspertem
  3. Krok 3: Instalacja systemu Comvar i niezbędnym komponentów
  4. Krok 4: Uruchomienie programu
  5. Krok 5: Przeszkolenie pracownika firmy (usługa dodatkowa)
comvar logo

KOMPLEKSOWY SYSTEM KLASY ERP SŁUŻĄCY DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ